ALTA, s.r.o. Služby

  • Jako jediná firma v Čechách gravírujeme obrázky a písmena, znaky zvěrokruhu na brýlové čočky. Více najdete na stránce LABORATOŘ
  • Jako první česká optická firma jsme zavedli používání NdYag laseru pro veškeré opravy kovových obrub

 

NdYag laser

Opravy kovových obrub se tradičně v oční optice prováděly letováním stříbrnou pájkou elektricky, nebo plynem. Obě zařízení máme i v naší firmě. Použití letovačky kyslík x butan, nebo kyslík x acetylen nese řadu nevýhod. Plamen, přestože je poměrně horký a soustředěný, opálí okolí letované součástky a nelze jím letovat titan, hliník, beta titan, kobalt a jiné druhy kovů používané v oční optice. Bez ochranné atmosféry se kovy pokrývají okamžitě kysličníky a svary nedrží.

bryle_servis.jpg


laserman500m.jpgPoužití NdYag laseru je výhodné proto, že umožňuje volit velice přesně energii laserového pulzu v rozmezí 1-50 W, je možné volit frekvenci pulzu a šířku optického svazku v rozmezí 0,2mm až 2,00 mm. Práce probíhá v ochranné atmosféře argonu a obsluha pracuje pod stereo-mikroskopem. Svařování laserem je tak přesné, že jím dokážeme svařit prasklou kytarovou horní strunu E.

V minulosti některé optické firmy využívaly služeb zubních techniků, kteří se ale zaměřovali na lukrativnější svařování titanových obrub. Letování běžného monelu se provádělo v optických dílnách plamenem, nebo elektricky za pomoci stříbrné pájky s boraxem.

Alta s.r.o. jako první v české republice letuje všechny zakázky NdYag laserem. Princip činnosti NdYag laseru: Krystal granátu Ytria Nd:Y3Al5O12 je dotován trojitě ionizovaným Neodymem. Molekula neodymu má podobnou velikost jako molekula Ytria a v granátu zabírá asi 1 procento objemu. V případě našeho zařízení se YAG opticky budí xenonovou výbojkou. Náš laser pracuje na frekvenci 1064 nm, čili v infra oblasti ve spínaném režimu Q. Optický spínač uložený v dutině rezonátoru čeká na maximum inverze populace v neohmových iontech před tím, než otevře. Světelná vlna šířící se dutinou depopuluje vybuzené laserové prostředí přesně, když nastane maximu inverze populace.

Pro svařování různých druhů beta-titanu máme k dispozici nejméně 40 druhů svařovacích drátů s různým obsahem příměsí. Spolupracujeme s výzkumnými ústavy. Tam si necháváme vypracovat spektrální analýzu materiálů používaných v oční optice, která ulehčuje výběr pájky.


masinka5.png   masinka_uv.jpg  masinka1.jpg   masinka6.png masinka2.jpg   masinka3.jpg 

alta_servis_masina.png